Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

AIR WICK EL. gaisa atsvaidzinātājs Ocean Mist&Lotus refill 19ml

AIR WICK EL. gaisa atsvaidzinātājs Ocean Mist&Lotus refill 19ml

6,03€ bez PVN
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 258337
EAN: 5908252005574
Iepakojumā: 6
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 23.03.2026
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi

Elektriskā gaisa atsvaidzinātāja rezerves flakons ar okeāna un lotosa zieda aromātu.
Gaisa atsvaidzinātājs, kas darbojas uz elektrību, aromatizē gaisu telpā. Piecos režīmos regulējama aromāta intensitāte.
Telpa būs automātiski aromatizēta visas dienas garumā.

UZMANĪBU!
Satur etil-2,3-epoksi-3-fenilbutirātu, Cineolu; dl-Limonēnu.
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P102 Sargāt no bērniem.
P103 Pirms lietošanas izlasīt etiķeti.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu.
EUH208 Satur: Etilmetilfenilglicidātu; Eikaliptolu; alfa-pinēnu; dl-Limonēnu; 2-Metil-3-(p-izopropilfenil)propionaldehīdu; alfa-izo-Metiliononu; beta-Pinēnu; Metoksidiciklopentadiēna karboksialdehīdu; delta-1-(2,6,6-Trimetil-3-cikloheksēn-1-il)-2-butēn-1-onu; Dimetilcikloheks-3-ēn-1-karbaldehīdu (izomēru maisījums); 2,4-Dimetil-3-cikloheksēn-1-karboksialdehīdu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:AIR WICK
Valsts:Ungārija
Neto svars (g):18 g