Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

AIR WICK ELECTRICAL gaisa atsvaidz. Maldives Mango & Peach Spritz refill 19ml

AIR WICK ELECTRICAL gaisa atsvaidz. Maldives Mango & Peach Spritz refill 19ml

6.03€ bez PVN
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 258363
EAN: 5908252005437
Iepakojumā: 6
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 4/27/2025
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi
Air Wick elektriskā gaisa atsvaidzinātāja rezerves flakons ar aromātu “Maui salas mango dzirkstis”, 19ml.
Ļaujiet savam prātam atbrīvoties un izbaudīt elpu aizraujošas Maui pludmales sajūtas. Izjūtiet dzirkstošu viļņus un sulīgu mango un svaigu persiku tropu kokteiļa smaržu no virmojam gaisā. IZBAUDIET AROMĀTU LĪDZ PAT 75 DIENĀM.*  5 aromāta intensitātes iestatījumi.
Lietošanas norādījumi: 1.Noņemiet plastmasas vāciņu no aromāta flakona. 2.Stingri ievietojiet flakonu  izsmidzinātāja apakšējā atverē, uzspiežot flakonu uz augšu, līdz dzirdamam klikšķim. Turiet visu laiku ierīci ar flakonu vertikāli. 3.Ievietojiet ierīci elektriskajā kontaktligzdā. 4.Lai palielinātu vai samazinātu izsmidzinātāja darbības intensitāti, pagrieziet regulatoru ierīces augšā. Lielākā zīme = maksimālais iestatījums. Izmaiņas iespējamas 30% robežās, salīdzinot ar vidējo aromāta līmeni (3 iestatījums). 5.Lai nomainītu aromāta flakonu, izņemiet ierīci no kontaktligzdas un pavelciet flakonu uz leju. Pirms lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus. Saglabājiet tos vēlākai uzziņai. Lietot tikai atbilstoši norādījumiem. Drošības norādījumi: PIRMS AROMĀTA FLAKONA IEVIETOŠANAS VAI NOMAIŅAS VIENMĒR IZŅEMIET IERĪCI NO KONTAKTLIGZDAS. NENOVIETOT VIETĀS, KUR IERĪCE VAR TIKT PAKĻAUTA FIZISKAM TRIECIENAM. VIENMĒR TURĒT IERĪCI UN FLAKONU VERTIKĀLĀ STĀVOKLĪ. Nerīkojieties ar slapjām rokām un neizmatojiet metāla priekšmetus. Lietot tikai iekštelpās. Nelietojiet elektrisko vadu pagarinātājus vai sadalītājus. Ierīci nevajadzētu lietot nepārtraukti, nakts laikā tā jāizslēdz. Vienmēr atstājiet 50 cm brīvu telpu virs un ap ieslēgtu ierīci. Neierobežojiet gaisa plūsmu no ierīces. Nenovietojiet mazās, slēgtās telpās, kurās nav vēdināšanas iespēju. Nenovietojiet pie karstuma avotiem vai tiešos saules staros. Nenovietojiet uz lakotām, krāsotām vai plastmasas virsmām. AIR WICK ELEKTRISKAJĀ GAISA ATSVAIDZINĀTĀJĀ LIETOJIET TIKAI AIR WICK REZERVES FLAKONUS. CITU REZERVES FLAKONU LIETOŠANA VAR IZRAISĪT SAINDĒŠANĀS VAI UGUNSGRĒKA RISKU. NEATSTĀJIET IERĪCES TUVUMĀ BEZ UZRAUDZĪBAS BĒRNUS VAI PERSONAS, KURĀM NEPPIECIEŠAMA ĪPAŠA APRŪPE.  Uzmaniet, lai bērni nerīkojas ar ierīci.
UZMANĪBU! Satur: Linalolu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
Satur: Citronellolu, Allil Cikloheksilpropionātu, Citrālu, Eikaliptolu, Anizilpropanolu, Limonēnu, Benzil salicilātu, 2,4-dimetil-3-cikloheksēn-1-karboksaldehīdu, 1-Cikloheksēn-1-Propanāldimetil,2-(4-Metilfenoksi)-N-(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamīdu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret smaržvielām, lietojot šo produktu jāievēro piesardzība. Gaisa atsvaidzinātāji nevar aizvietot pareizu higiēnas praksi. Pēc lietošanas izvēdināt telpu. 
Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:AIR WICK
Valsts:Ungārija
Neto svars (g):18 g