Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

DOMESTOS CITRUS tualetes tīrīšanas līdzeklis, 650+100ml

DOMESTOS CITRUS tualetes tīrīšanas līdzeklis, 650+100ml

2.60€ bez PVN
Ražotājs: UNILEVER
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 555095
EAN: 8712561238540
Iepakojumā: 20
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 7/31/2024
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi
Bīstami - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Sargāt no bērniem. Turēt tikai oriģināliepakojumā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Savākt izšļakstīto šķidrumu.
Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:DOMESTOS
Valsts:Ungārija
Neto svars (g):812 g