Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

DOMESTOS PINE tualetes tīrīšanas līdzeklis, 750ml

DOMESTOS PINE tualetes tīrīšanas līdzeklis, 750ml

3.26€ bez PVN
Ražotājs: UNILEVER
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 555021
EAN: 8720181377242
Iepakojumā: 20
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 8/31/2024
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi
Bīstami - Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Turēt tikai oriģinālā iepakojumā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot acu aizsargus vai sejas aizsargus. Izmantot aizsargapģērbu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai dušā. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta. Savākt izšļakstīto šķidrumu.
Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:DOMESTOS
Valsts:Ungārija
Neto svars (g):812 g