Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

HARPIC Blue Power tualetes bloki Duo paka 2x35g

HARPIC Blue Power tualetes bloki Duo paka 2x35g

3,31€ bez PVN
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 253135
EAN: 5011417570043
Iepakojumā: 6
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 06.03.2026
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi

Harpic Active Blue Water, tualetes poda bloki ar “Atlantijas svaiguma” aromātu, 2 gab.<BR>Ultra tīram tualetes podam. Zilā ūdens spēks. 6 iedarbības: Spīdums; Nomazgā netīrumus; Pret kaļķakmeni; Līdz pat 5 nedēļām; Patīkama smarža; Tīrošas putas. Mūsu formulā nekas nav paslēpts!&nbsp; Nesatur: balinātājus un fosfātus. Tīrošā sastāvdaļa: Nātrija dodecilbenzosulfonāts, palīdz nomazgāt netīrumus. Svaiguma pastiprinātājs: “Atlantijas svaiguma” aromāts. Tualetes tīrīšanas līdzeklis ar 50% vairāk putu perfektai virsmu attīrīšanai. Nesatur balinātājus un fosfātus.
Tīrīšanas līdzeklis ar okeāna svaiguma aromātu un aktīvo sastāvdaļu nātrija dodecilbenzosulfonātu veido bagātīgas putas, kas efektīvi nomazgā netīrumus no tualetes poda virsmas, likvidējot kaļķakmeni un atstājot virsmu ideāli spožu.
Lietošanas veids: atveriet iepakojumu un izņemiet produktu. Piestipriniet līdzekli pie poda apmales, kur to apskalo skalojamais ūdens. Kad produkts ir izlietots, izmetiet plastmasas daļas sadzīves atkritumos un uzlieciet jaunu poda bloku. Sodium dodecylbenzosulfonate, Nerol; 1- (1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone; Eucalyptol; > 30% anionic surfactants. Contains aromatic composition (Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Coumarin, Eugenol, Limonene.
80% no iepakojuma ir pārstrādājami.

BĪSTAMI!
Satur Nātrija dodecilbenzosulfonātu.
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H315 Kairina ādu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.
P102 Sargāt no bērniem.
P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ ziepju daudzumu.
P333 + P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/nacionāliem/starptautiskiem noteikumiem.
EUH208 Satur: Nerolu; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil) etanonu; Eikaliptolu. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:HARPIC
Valsts:Ungārija
Neto svars (g):70 g