Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

(IZPARDOŠANA) BOTANICA elektriskā rezerve Caribbean Vetiver & Sandalwood 19ml

(IZPARDOŠANA) BOTANICA elektriskā rezerve Caribbean Vetiver & Sandalwood 19ml

3,30€ bez PVN
Cena: 7,93€ bez PVN
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 258376!
EAN: 5900627092127
Iepakojumā: 7
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 14.11.2024
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi
BOTANICA elektriskā rezerve Caribbean Vetiver & Sandalwood 19ml. IZBAUDIET AROMĀTU LĪDZ PAT 120 DIENĀM. „Botanica“ līnijas produktu aromāti ir izgatavoti izmantojot eksotiskas dabiskās ēteriskās eļļas, kas iegūtas veidā, kas saudzē par mūsu planētu. Atbildīgi iegūtas dabiskās ēteriskās eļļas . TIKAI VAJADZĪGAS SASTĀVDAĻAS. Aromāts satur 100% dabiskas ēteriskās eļļas. Nesatur ftalātus, acetonu, krāsvielas. Izmantojiet tikai AIR WICK elektriskajā gaisa atsvaidzinātājā. UZMANĪBU! Satur:  Linaloolu, Tetrametil acetiloktahidronaftalēnus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu. Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Satur: Citronellolu, Kumarīnu, Eikaliptolu, 2,4-Dimetil-3-cikloheksēnkarbaldehīdu, Linalilacetātu, Dihidropentametilindanonu, Eigenolu, Dzintara dekatriēnu, Delta Damaskonu,  Alfa Damaskonu, Citrālu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Cilvēkiem, kuriem ir alerģija pret smaržvielām, lietojot šo produktu jāievēro piesardzība. Gaisa atsvaidzinātāji nevar aizvietot pareizu higiēnas praksi.
Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:AIR WICK
Neto svars (g):18 g