Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

(IZPARDOŠANA) PERWOLL Black veļas mazgāšanas želeja,3.72l (62MR)

(IZPARDOŠANA) PERWOLL Black veļas mazgāšanas želeja,3.72l (62MR)

5,18€ bez PVN
Cena: 12,31€ bez PVN
Ražotājs: HENKEL DETERGENTS
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 951384!
EAN: 9000101541250
Iepakojumā: 4
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 23.11.2025
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi

Īpašas iedarbības mazgāšanas līdzeklis melnā apģērba mazgāšanai.
Mazgāšanas līdzekļa 3D formula izcili mazgā melnus audumus, katrā mazgāšanas reizē rūpējoties par apģērba krāsas intensitāti, noturīgumu un spilgtumu. Līdzeklis ievērojami samazina krāsu izmaiņas un veļas nokrāsošanos mazgāšanas reizēs, kā arī izlīdzina rupjās, pelēcīgās šķiedras optimālai gaismas atstarošanai.
Mazgāšanas līdzeklis melnās krāsas intensitātes saglabāšanai, lai Jūsu melnais apģērbs izskatītos kā jauns!

UZMANĪBU!
H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
EUH208 - Satur 2-metilizotiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju.
P102 - Sargāt no bērniem.
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.
P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/ starptautiskiem noteikumiem.

Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:PERWOLL
Neto svars (g):3824 g