Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

PUR power raspberry trauku mazgāšanas līdzeklis,750ml

PUR power raspberry trauku mazgāšanas līdzeklis,750ml

2,69€ bez PVN
Ražotājs: HENKEL DETERGENTS
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 952008
EAN: 9000101357684
Iepakojumā: 20
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 05.03.2027
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi
Pur 5 piedāvā jums visu vajadzīgo vienā pudelē: taukvielu noņemšanu, cietes atlikumu noņemšanu, piedegumu noņemšanu, aizsardzību pret nepatīkamu aromātu un lielu netīro trauku daudzumu. Izbaudiet visus piecus ieguvumus tikai vienā trauku mazgāšanas līdzekļa produktā - tā ir trauku mazgāšana nākamās paaudzes līmenī.
UZMANĪBU! H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumuP101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. P102 Sargāt no bērniem. P280 Izmantot aizsargcimdus. P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. P337+P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem
Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:PUR
Valsts:Austrija
Neto svars (g):774 g