Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

REX 3+1 Power kapsulas Lotus Universal (13WL)

REX 3+1 Power kapsulas Lotus Universal (13WL)

2,31€ bez PVN
Cena: 4,96€ bez PVN
Ražotājs: HENKEL DETERGENTS
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 951864
EAN: 9000101546705
Iepakojumā: 8
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 15.02.2025
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi

REX 3+1 Power kapsulas Lotus Universal (13WL).
"Lietošana:
1 deva = 1 kapsula (ar vidēju ūdens cietību un vidēju netīrības pakāpi). Kapsulas ir piemērotas krāsainiem tekstilizstrādājumiem, un tās var lietot temperatūrā no 20 °C līdz 60 °C.
Vispirms ievietojiet kapsulu veļasmašīnas tvertnē, pēc tam ievietojiet veļu.

Drošības brīdinājums!
Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Nepieļaut saskari ar acīm. Kārtīgi aizvērt vāku. Nenorīt. Lietot ar sausām rokām. Nepārdurt, neatplēst un nesagriezt."

Uzmanību! Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur subtilizīnu. Var izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. Tukša pudele var tikt uzskatīta par sadzīves atkritumiem.

Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:REX
Valsts:Serbija
Neto svars (g):169 g