Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, lūdzam pamest šo vietni.

0
Iepirkumu grozs Grozs ir tukšs

REX 3+1 Power veļas mazgāšanas kapsulas AT Lotus (39MR)

REX 3+1 Power veļas mazgāšanas kapsulas AT Lotus (39MR)

12.40€ bez PVN
Ražotājs: HENKEL DETERGENTS
Pieejamība: >10 vienības noliktavā
Art.: 951865
EAN: 9000101543391
Iepakojumā: 4
Minimālais daudzums: 1
Minimālais preces derīguma termiņš: 2/11/2024
Piegāde visā Latvijā.
Jautājiet par produktu
Droši tiešsaistes maksājumi
REX 3+1 Power veļas mazgāšanas kapsulas AT Lotus (39MR).
Brīdinājums: Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Satur subtilizīns. Var izraisīt alerģisku reakciju. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas
minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem.
Produkta specifikācija
Attribute nameAttribute value
Zimols:REX
Valsts:Serbija
Neto svars (g):507 g